I princippet kommer jeg gerne ud og fortæller om mit arbejde, men lige for tiden er det lidt svært.